CLUBINFO

Bestuur

Het bestuur van VV Tielt bestaat uit een Algemene Vergadering die de Raad van Bestuur benoemt.

De Raad van Bestuur is binnen de vzw verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, het sportieve beleid en de financiën. Een aantal bestuursleden zijn afgevaardigd in een Dagelijks Bestuur om het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging van nabij te volgen.

Daarnaast organiseert en coördineert het ook de werking, het sportief beleid en de begeleiding van de jeugdspelers.

De Algemene Vergadering bestaat uit medewerkers die de Raad van Bestuur bijstaan bij de dagelijkse werking van VV Tielt. Statutair wordt ze per jaar minstens één keer samengeroepen waarbij de Raad van Bestuur verslag geeft van haar werking. De Algemene Vergadering benoemt de leden van de Raad van Bestuur.

De leden van de Sportieve Cel zetelen niet in het bestuur en adviseren de Raad van Bestuur over het sportieve aspect.

onze spelers

raad van
bestuur

raad van
bestuur

jeugd-
werking